Vad är det för hälsningsritual ni gör i början och slutet på varje pass?
Vi hälsar på grundaren av Aikido, Morihei Ueshiba, och tackar för att vi får träna. Inhälsningen innebär främst ”nu tränar vi” och lämnar världsliga bekymmer utanför mattan. Likadant efter passet, vi tackar för att vi har fått träna och avslutar träningen.

Vad säger ni när ni hälsar in och ut?
– In: Onegaishimasu
– Ut: Domo arigato gozaimashita

När börjar man träna i avanceratgruppen?
När man har graderat en gång. När vuxna graderar första gången får de graden 6:e kyu. Barn börjar i avanceratgruppen när de har fyllt 16 år.

När får man börja använda vapen? Vilka vapen används?
– När man har graderat till 6:e kyu och börjat i avanceratgruppen. Vi använder svärd (bokken), stav (jo) och ibland kniv (tanto). Bokken och jo är dock våra främsta vapen som vi övar kator med.

När graderar man?
Vanligtvis efter en termin graderar man till 6:e kyu. Efter det är det ca en termin till nästa gradering. Tiden mellan graderingarna baseras först och främst på antal pass man har tränat.

Hur går en gradering till?
– Om det skulle skrivas ut här skulle det ta upp väldigt mycket plats och inte bli särskilt beskrivande. Därför hänvisas du att ta kontakt med en av våra instruktörer, antingen via telefon eller mail. Du kan också hälsa på oss på ett pass och sitta bredvid och titta och ställa frågor före och efter passet.

Varför har ni bara vita och svarta bälten?
– Då vi inte tävlar har vi inget behov av att visa enskilda grader. Alla ska kunna träna med alla oavsett grad och då finns det ingen anledning att visa vilken grad man har.  En högre graderad person lär sig också av att träna med en lägre graderad person.

Vad innebär de svarta byxorna som vissa har?
Hakaman är en av två gradbeteckningar och betyder ungefär att personen har tränat så pass länge att man kan ha högre krav på dem än en utan svarta byxor. Man får hakaman när man graderar till 3:e kyu och har tränat i ca 3 år.