Aikido är en japansk kampkonst utvecklad under 1900-talet, men baserad på traditionella kampkonster. Grundaren, Morihei Ueshiba (1883–1969), studerade under sin levnad många kampkonster och utifrån dessa skapade han aikido.

Morihei Ueshiba

Det finns ingen tävling i aikido. Istället är målet din personliga utveckling. Grundaren använde uttrycket ”masakatsu agatsu”, vilket betyder ”den sanna segern är segern över dig själv”. Denna utveckling sker i din takt, utifrån dina förutsättningar i gemenskap med andra. Därigenom försvinner prestigen. Detta skapar en miljö där nybörjare kan träna med erfarna, yngre med äldre, kvinnor med män etc.

Motion – koordination – balans
Aikidoträning är också en fysisk träning – hur intensiv bestämmer du tillsammans med din träningspartner. Du får lära dig rörelser och tekniker som utvecklar koordination, mjukhet och balans.

Aikido och självförsvar
Det första många tänker på är troligen att aikido är självförsvar. Rätt använda kan aikidons tekniker lätt neutralisera en motståndare.

Aikidons tekniker – vad de lär oss
Teknikträning är en viktig del i aikido, speciellt i början, eftersom denna träning skapar förutsättningar för fortsatt utveckling. Teknikerna präglas av mjukhet och följsamhet och du lär dig koordinera kropp och sinne, slappna av och hitta kroppens centrum.
En naturlig reaktion är att om någon trycker mot dig – trycker du tillbaka, drar någon – drar du. En grundprincip i aikido däremot är att man inte möter kraft med kraft utan går med kraften. Aikidons grundposition är stabil och rörelserna är cirkulära, mjuka, och vackra – och oerhört kraftfulla. Du får en fantastisk upplevelse när du kan utföra dem.

Centrering
För att träningen skall ge resultat måste du vara fokuserad, vilket övar upp koncentration och mental närvaro. Genom koordination av kropp och sinne, korrekt andning och fokusering utvecklar du ett stabilt kraftcentrum som ger stöd till tekniker, rörelse och balans. Vi säger att vi är centrerade. När vi hittat vårt centrum utgår alla rörelser därifrån.